bezmaksas piegāde
Visā Latvijā
Sazināties -

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.origi.lv īpašnieku  „DOKEL” IK, vien. reģistrācijas Nr. 40002184499, reģistrēts 2019. gada 12. februārī, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 15 - 16, Rīga, LV - 1035, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.origi.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.origi.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā sieviešu un vīriešu somas, makus un citus aksesuārus (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.origi.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu apstrādi Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - apstrāde netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Saņemot Preci no kurjera, Pircējam ir jāparbauda tā iepakojumu. Ja iepakojums ir saplēsts, deformēts vai citādi bojāts, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt šādu sūtījumu un pieprasīt kurjeram sastādīt aktu par bojājumu vai pārbaudīt pakas satura stāvokli kurjera klātbutnē pirms pieņemšanas dokumentu parakstīšanas. Parakstot kurjera dokumentus, Pircējs apliecina, ka saņemšanas brīdī Prece bija kārtībā.

6. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota, izņemot iespēju apskatīt un novērtēt Preces izskatu un īpašības tādā veidā, kā to iespējams izdarīt veikalā klātienē. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Citādi Pārdevējs ir tiesīgs atteikt Preces atgriešanu vai ieturēt daļu no Preces cenas.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu, tai skaitā etiķetes un uzlīmes (ja tādas ir). Citādi Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt daļu no Preces cenas.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Zeltiņu iela 15 - 16, Rīgā, Latvijā, LV 1035) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais Preču piegādes laiks ir 3 (trīs) līdz 5 (piecas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības ražotāja noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.origi.lv ar Paysera  Checkout sistēmas palīdzību izmantojot jebkuru iespējamo apmaksas veidu. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11.  Pircējs piekrīt, ka Preces apmaksas attaisnojuma dokumeti (čeks) tiks nosūtīti elektroniski un tie būs derīgie bez paraksta.

12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.